Startups

Exodronics

Empresa que ofereix eines innovadores, productes i / o serveis, en el camp de l’Observació Terrestre  mitjançant UAS.

Rural Meeting

Plataforma per l’organització de reunions i incentius d’empresa fora de la ciutat.

Fintistics

Plataforma d’anàlisi de dades financeres (Big Data) d’actius cotitzats de tot el món, que dona suport a la presa de decisions d’inversió a partir d’anàlisis estadístiques.