Fintistics

Fintech · B2B/B2C

Plataforma d’anàlisis estadístiques per a la presa de desicions a la inversió en borsa

Periode d’incubació

Gener 19  a  Febrer 2020