Què és el Corporate Venturing?

El Corporate Venturing és un nou model d’innovació de les corporacions mitjanes i grans, que es combina amb la R&D convencional i que forma part d’estratègies més àmplies d’innovació oberta. Consisteix a promoure i/o finançar startups externes en temàtiques connexes a la seva activitat principal.

a

Ecosistema d’emprenedors i startups

El dinamisme de l’ecosistema actual d’emprenedors i startups aporta noves pràctiques, nous models de negoci i cultura del món digital a les corporacions així com l’accés a nou talent intern i extern. Per la seva banda, aquestes poden també aportar a les startups el seu expertise tecnològic, capacitats comercials i suport a la gestió empresarial.

Mercats canviants

En un món i uns mercats molt canviants el Corporate Venture ajuda a contrarestar les inèrcies associades a les organitzacions grans i a identificar i donar resposta molt més ràpida a les noves necessitats dels consumidors i els mercats.

a

Ser part de la innovació

El Corporate Venturing es pot impulsar seguint un model d’acceleració i finançament de startups externes prèviament seleccionades o seguint un model més proper al venture building identificant idees i impulsant tot el procés des del principi.

Beneficis

Diversificació de l'empresa

Innovació per a millorar els productes

Cercar i trobar talent

Accelerar processos de digitalització

Vols saber més sobre els nostres serveis de Corporate Venturing?